Prezentowane moduły to zestawy materiałów edukacyjnych, gotowe do wykorzystania na zajęciach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

  • dedykowane młodzieży w wieku 12-16 lat, ale z powodzeniem można z nich korzystać ze starszą młodzieżą i młodszymi dziećmi;
  • odnoszące się do jednego lub kilku z kluczowych dla miast wyzwań;
  • pokazujące, jak wybrane zagadnienia z programu nauczania można przekazywać w odniesieniu do lokalnego środowiska miejskiego;
  • oparte o metodologię IBSE (nauczanie przez odkrywanie),
  • zawierające komponent zajęć terenowych i bezpośredniej pracy młodzieży w przestrzeni miejskiej (obserwacje, badania),
  • stawiające na kreatywne podejście do poszukiwania rozwiązań dla lokalnych wyzwań;
  • zachęcające młodzież do odkrywania, w jaki sposób treści przekazywane w szkole podczas zajęć z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych wiążą się z ich życiem codziennym oraz jak nauka może nam pomagać w budowaniu lepszej przyszłości naszych miast.

Kolejne moduły w przygotowaniu.

icon airGŁĘBOKI ODDECH MIASTA. Czy w naszym mieście można głęboko odetchnąć świeżym powietrzem?

Wyzwanie dla miast: zadbanie o odpowiednią jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy oraz o ich zdrowie

Zajęcia wprowadzają w interdyscyplinarne zagadnienie, jakim jest jakość powietrza, zapraszając młodzież do zwrócenia uwagi na otaczającą ich rzeczywistość – antysmogowe działania władz lokalnych, kwestie związane z transportem, terenami zieleni, itp. Uczestnicy, wcielając się w rolę ekspertów, planują i prowadzą obserwacje stopnia zanieczyszczenia powietrza w różnych częściach miasta, tworząc "oddechową mapę" swojego miasta. Pracują również nad innowacyjnymi sposobami na walkę ze złą jakością powietrza w swoim otoczeniu.

POBIERZ MODUŁ EDUKACYJNY (PLIK PDF)

 

icon sunŻYCIE W CIENIU. Jaki wpływ na nasze zdrowie ma promieniowanie UV? 

Wyzwanie dla miast: zapewnienie mieszkańcom zdrowego miejsca do życia (ochrona przed wpływem szkodliwych czynników)

W okolicy szkoły ma powstać nowa kawiarnia z miejscem odpoczynku na świeżym powietrzu. Młodzież dysktując o wyborze odpowiedniej lokalizacji, poznaje czynniki środowiskowe wpływające na nasze zdrowie, m.in. promieniowanie słoneczne. Dzięki wykorzystaniu koralików UV bada wpływ promieniowania na organizm człowieka, a podczas "wyścigu o informacje" pogłębia swoją wiedzę na temat zjawisk fizycznych związanych ze światłem. 

POBIERZ MODUŁ EDUKACYJNY (PLIK PDF)

icon waterBŁĘKITNE MIASTO. Gdzie ukrywa się woda w mieście?

Wyzwanie dla miast: zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi (radzenie sobie z suszą, zapewnienie dostaw wody pitnej, ochrona przed podtopieniami i powodziami)

Wody w mieście zawsze jest niewystarczająco - albo cierpimy z powodu jej niedoborów, albo próbujemy ochronić się przed skutkami niekontrolowanych podtopień lub wręcz powodzi. Młodzież wcielając się w wodnych historyków, sprawdza, jak powstanie ich miasta zmieniło naturalny obieg wody w przyrodzie. Analizując wypowiedzi ekspertów dowiaduje się, czym jest zrównoważone zarządzanie wodą w mieście. Obserwacje pokrycia terenu wokół szkoły, pomagają odkryć, w jaki sposób tereny zieleni i odpowiednie zagospodarowanie terenu może wpływać pozytywnie na zasoby wodne. Młodzież rozbudza także swoją kreatywność, starając się przewidzieć "wodną przyszłość" miasta oraz zaprojektować "błękitną szkołę".

POBIERZ MODUŁ EDUKACYJNY (PLIK PDF)

   icon uhi

CIEPŁO, CIEPLEJ, GORĄCO... Jak ochłodzić nasze miasta?

Wyzwanie dla miast: adaptacja przestrzeni miejskiej do zmian klimatycznych

Jednym z efektów zmian klimatu w naszym kraju jest wzrost średniej rocznej temperatury powietrza. Upały są szczególnie dotkliwe dla mieszkańców miast, których lokalny klimat różni się od mikroklimatu przedmieść. Jaki wpływ na funkcjonowanie miast i ich mieszkańców mają okresy wysokich temperatur? Jak zaadaptować przestrzeń miejską do zmian klimatycznych, z jakimi się mierzymy? Realizacja modułu pozwala uczniom na poznanie kluczowych zagadnień związanych z miejskim klimatem lokalnym oraz inspiruje do szukania rozwiązań w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców miast w upalne dni.

POBIERZ MODUŁ EDUKACYJNY (PLIK PDF)

     
Partner projektu w Polsce
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

ProgramGLOBE
Dofinansowanie
Erasmus+
Partnerzy wspierający
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

V Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy w Warszawie