Prezentowane moduły to zestawy materiałów edukacyjnych, gotowe do wykorzystania na zajęciach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

  • dedykowane młodzieży w wieku 12-16 lat, ale z powodzeniem można z nich korzystać ze starszą młodzieżą i młodszymi dziećmi;
  • odnoszące się do jednego lub kilku z kluczowych dla miast wyzwań;
  • pokazujące, jak wybrane zagadnienia z programu nauczania można przekazywać w odniesieniu do lokalnego środowiska miejskiego;
  • oparte o metodologię IBSE (nauczanie przez odkrywanie),
  • zawierające komponent zajęć terenowych i bezpośredniej pracy młodzieży w przestrzeni miejskiej (obserwacje, badania),
  • stawiające na kreatywne podejście do poszukiwania rozwiązań dla lokalnych wyzwań;
  • zachęcające młodzież do odkrywania, w jaki sposób treści przekazywane w szkole podczas zajęć z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych wiążą się z ich życiem codziennym oraz jak nauka może nam pomagać w budowaniu lepszej przyszłości naszych miast.

Opublikowane moduły:

GŁĘBOKI ODDECH MIASTA. Czy w naszym mieście można głęboko odetchnąć świeżym powietrzem?

ŻYCIE W CIENIU. Jaki wpływ na nasze zdrowie ma promieniowanie UV? 

BŁĘKITNE MIASTO. Gdzie ukrywa się woda w mieście?

CIEPŁO, CIEPLEJ, GORĄCO... Jak ochłodzić nasze miasta?

MIEJSKIE TOALETY. Jak dostęp do odpowiednich warunków sanitarnych wpływa na nasze zdrowie i komfort życia w mieście?

DŹWIĘKI MIASTA. Jak ograniczyć smog akustyczny?

Kolejne moduły w przygotowaniu.


 icon airGŁĘBOKI ODDECH MIASTA. Czy w naszym mieście można głęboko odetchnąć świeżym powietrzem?

Wyzwanie dla miast: zadbanie o odpowiednią jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy oraz o ich zdrowie

Zajęcia wprowadzają w interdyscyplinarne zagadnienie, jakim jest jakość powietrza, zapraszając młodzież do zwrócenia uwagi na otaczającą ich rzeczywistość – antysmogowe działania władz lokalnych, kwestie związane z transportem, terenami zieleni, itp. Uczestnicy, wcielając się w rolę ekspertów, planują i prowadzą obserwacje stopnia zanieczyszczenia powietrza w różnych częściach miasta, tworząc "oddechową mapę" swojego miasta. Pracują również nad innowacyjnymi sposobami na walkę ze złą jakością powietrza w swoim otoczeniu.


icon sunŻYCIE W CIENIU. Jaki wpływ na nasze zdrowie ma promieniowanie UV? 

Wyzwanie dla miast: zapewnienie mieszkańcom zdrowego miejsca do życia (ochrona przed wpływem szkodliwych czynników)

W okolicy szkoły ma powstać nowa kawiarnia z miejscem odpoczynku na świeżym powietrzu. Młodzież dysktując o wyborze odpowiedniej lokalizacji, poznaje czynniki środowiskowe wpływające na nasze zdrowie, m.in. promieniowanie słoneczne. Dzięki wykorzystaniu koralików UV bada wpływ promieniowania na organizm człowieka, a podczas "wyścigu o informacje" pogłębia swoją wiedzę na temat zjawisk fizycznych związanych ze światłem.


icon waterBŁĘKITNE MIASTO. Gdzie ukrywa się woda w mieście?

Wyzwanie dla miast: zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi (radzenie sobie z suszą, zapewnienie dostaw wody pitnej, ochrona przed podtopieniami i powodziami)

Wody w mieście zawsze jest niewystarczająco - albo cierpimy z powodu jej niedoborów, albo próbujemy ochronić się przed skutkami niekontrolowanych podtopień lub wręcz powodzi. Młodzież wcielając się w wodnych historyków, sprawdza, jak powstanie ich miasta zmieniło naturalny obieg wody w przyrodzie. Analizując wypowiedzi ekspertów dowiaduje się, czym jest zrównoważone zarządzanie wodą w mieście. Obserwacje pokrycia terenu wokół szkoły, pomagają odkryć, w jaki sposób tereny zieleni i odpowiednie zagospodarowanie terenu może wpływać pozytywnie na zasoby wodne. Młodzież rozbudza także swoją kreatywność, starając się przewidzieć "wodną przyszłość" miasta oraz zaprojektować "błękitną szkołę".


  icon uhi

CIEPŁO, CIEPLEJ, GORĄCO... Jak ochłodzić nasze miasta?

Wyzwanie dla miast: adaptacja przestrzeni miejskiej do zmian klimatycznych

Jednym z efektów zmian klimatu w naszym kraju jest wzrost średniej rocznej temperatury powietrza. Upały są szczególnie dotkliwe dla mieszkańców miast, których lokalny klimat różni się od mikroklimatu przedmieść. Jaki wpływ na funkcjonowanie miast i ich mieszkańców mają okresy wysokich temperatur? Jak zaadaptować przestrzeń miejską do zmian klimatycznych, z jakimi się mierzymy? Realizacja modułu pozwala uczniom na poznanie kluczowych zagadnień związanych z miejskim klimatem lokalnym oraz inspiruje do szukania rozwiązań w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców miast w upalne dni.


icon WC

MIEJSKIE TOALETY. Jak dostęp do odpowiednich warunków sanitarnych wpływa na nasze zdrowie i komfort życia w mieście?

Wyzwanie dla miast: zapewnienie mieszkańcom dostępu do odpowiednich warunków sanitarnych

Temat funkcjonowania miejskich toalet jest ściśle powiązany zarówno z kwestiami ochrony środowiska, jak i aspektami społecznymi. Moduł daje uczniom możliwość lepszego poznania różnych aspektów działania miejskich toalet, m.in. poruszając kwestie dbałości o utrzymanie dobrego stanu zasobów wodnych poprzez zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury odbierającej i oczyszczającej ścieki.


icon noise

DŹWIĘKI MIASTA. Jak ograniczyć smog akustyczny?

Wyzwanie dla miast: ochrona przed zanieczyszczeniem hałasem

Większość mieszkańców miast jest przyzwyczajona do dźwięków w swoim otoczeniu. Często nie zdajemy sobie jednak sprawy, że hałas ma szkodliwy wpływ na nasze zdrowie i środowisko naturalne. Szacuje się, że około 20% ludności Unii Europejskiej jest narażone na poziomy hałasu uznawane za niedopuszczalne. Na zajęciach uczniowie poznają fakty dotyczące fali dźwiękowej, zapoznają się z informacjami na temat wpływu dźwięków na zwierzęta i ludzi, a także przygotowują dźwiękową mapę swoich miast, zastanawiając się, w jaki sposób można zmniejszyć poziom smogu akustycznego, który ich otacza.

Partner projektu w Polsce
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

ProgramGLOBE
Dofinansowanie
Erasmus+
Partnerzy wspierający
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

V Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy w Warszawie