O projekcie

Projekt „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities” jest odpowiedzią na aktualne wyzwania w zakresie tworzenia bezpiecznych, zdrowych i zrównoważonych miast. Szukamy w nim odpowiedzi na pytanie, jak powinna wyglądać edukacja młodego pokolenia, żeby wspierać rozwijanie wśród uczniów kompetencji niezbędnych do aktywnego udziału w budowaniu wizerunku miast przyszłości i wykorzystania w tym procesie osiągnięć współczesnej nauki.

Partner projektu w Polsce
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

ProgramGLOBE
Dofinansowanie
Erasmus+