Aktualności

W sobotnie przedpołudnie z grupą kilkunastu geografów z poznańskich szkół podstawowych zagłębiliśmy się w miejskiej dżungli wielkopolskiej stolicy. Na zaproszenie doradcy metodycznego Jakuba Sypniewskiego z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, w gościnnych prograch Szkoły Podstawowej nr 83 "Łejery", dyskutowaliśmy o tym, jak powinny wyglądać zdrowe miasta przyszłości i jak rozmawiać o tym  temacie z młodzieżą. Planowaliśmy i prowadziliśmy swoje własne obserwacje i pomiary miejskiego środowiska, doskonaląc organizację pracy według metodologii IBSE. Sił dodawały nam kawa i przepyszne domowe bezy z kremem!

W zakładce "Dla nauczycieli/edukatorów" opublikowaliśmy pierwsze zestawy materiałów edukacyjnych, gotowe do wykorzystania na zajęciach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Błękitne miasto, Życie w cieniu, Głęboki oddech miasta - tematyka każdego modułu odnosi się do kluczowych dla miast wyzwań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Moduły pokazują, jak wybrane zagadnienia z programu nauczania można przekazywać w odniesieniu do lokalnego środowiska miejskiego.

20 listopada gościliśmy w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń z warsztatami dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. 

„Otaczający świat źródłem inspiracji dydaktycznych” to hasło przewodnie XX Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, które odbyło się w dn. 21-22 września 2019 r. w Warszawie. Tym razem doroczna konferencja, której ideą jest umożliwienie nauczycielom wszystkich typów szkół wymiany doświadczeń z zakresu teorii i praktyki edukacji przyrodniczej oraz poszerzenie wiedzy z biologii, chemii, fizyki i geografii, gościła w murach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Partner projektu w Polsce
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

ProgramGLOBE
Dofinansowanie
Erasmus+
Partnerzy wspierający
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

V Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy w Warszawie