Aktualności

W zakładce "Dla nauczycieli/edukatorów" opublikowaliśmy pierwsze zestawy materiałów edukacyjnych, gotowe do wykorzystania na zajęciach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Błękitne miasto, Życie w cieniu, Głęboki oddech miasta - tematyka każdego modułu odnosi się do kluczowych dla miast wyzwań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Moduły pokazują, jak wybrane zagadnienia z programu nauczania można przekazywać w odniesieniu do lokalnego środowiska miejskiego.

20 listopada gościliśmy w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń z warsztatami dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. 

„Otaczający świat źródłem inspiracji dydaktycznych” to hasło przewodnie XX Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, które odbyło się w dn. 21-22 września 2019 r. w Warszawie. Tym razem doroczna konferencja, której ideą jest umożliwienie nauczycielom wszystkich typów szkół wymiany doświadczeń z zakresu teorii i praktyki edukacji przyrodniczej oraz poszerzenie wiedzy z biologii, chemii, fizyki i geografii, gościła w murach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

W dniach 7–11 lipca spotkaliśmy się w Preston Montford, jednym z kilkunastu centrów edukacyjnych organizacji Field Studies Centre, która od blisko 80 lat pomaga Brytyjczykom w różnym wieku, szczególnie dzieciom i młodzieży, w poznawaniu i lepszym zrozumieniu otaczającej ich przyrody, zgodnie z hasłem  „Bringing Environmental Understanding to All”.

Partner projektu w Polsce
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

ProgramGLOBE
Dofinansowanie
Erasmus+
Partnerzy wspierający
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

V Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy w Warszawie