Trwa rekrutacja szkół podstawowych i ponadpodstawowych do europejskiego projektu "Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation" (PULCHRA), poglębiającego zrozumienie dla idei funkcjonowania miasta jako ekosystemu, w którym wszystkie elementy są ze sobą powiązane. Spośród szkół, które prześlą aplikację, zostanie wybranych 5 placówek, które dołączą do projektu.

PULCHRA to projekt adresowany do młodzieży w wieku 12-18 lat oraz nauczycieli i edukatorów w większych i mniejszych polskich miastach, pragnących rozwijać międzynarodową, otwartą społeczność edukacyjną wspólnie uczącą się, jak kreować zielone, zrównoważone, zdrowe, przyjazne ludziom przestrzenie funkcjonujące jak prawdziwe miejskie ekosystemy,

POBIERZ ULOTKĘ O PROJEKCIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Rozwijajcie koncepcję open schooling w swojej szkole. 

Idea projektu opiera się na modelu funkcjonowania szkoły jako otwartej przestrzeni edukacyjnej oraz forum wymiany wiedzy i doświadczeń – angażującej przestrzeni, w której działania realizowane przez młodzież mają bezpośrednie odniesienie do aktualnych wyzwań stojących przed lokalną społecznością – przestrzeni dostępnej również dla starszych mieszkańców, pełniącej funkcję centrum spotkań i dyskusji/debat na ważne dla danej społeczności tematy, w tym te dotyczące przyszłości danego miasta; przestrzeni pozwalającej na łączenie funkcjonowania szkoły z doświadczeniami organizacji z sektora edukacji nieformalnej i pozaformalnej.

Koncepcja open schooling zakłada, że nauka nie odbywa się jedynie w murach szkolnych i w trakcie wyznaczonych w planie godzin lekcyjnych – młodzież może zdobywać wiedzę w różnoraki sposób, w różnym miejscu i czasie. Szkoła może zapraszać do swojej przestrzeni ekspertów zewnętrznych, ale i uczniowie mogą wychodzić w przestrzeń miasta, także wirtualnie, w poszukiwaniu interakcji z osobami, które wzbogacą ich wiedzę i doświadczenie (ekspertami, mieszkańcami, władzami miasta itp.).

Dołączcie do międzynarodowej Sieci Otwartych Szkół!

Dzięki wdrożeniu ww. idei w praktyce europejskich szkół, nastąpi rozwój międzynarodowej, otwartej społeczności edukacyjnej pragnącej wspólnie uczyć się, jak kreować zielone, zrównoważone, przyjazne ludziom przestrzenie funkcjonujące jak prawdziwe miejskie ekosystemy, gdzie wszystkie elementy są równie ważne i współgrają ze sobą, tak jak w ekosystemach stworzonych przez naturę.

50 wybranych szkół z 10 europejskich krajów stworzy Sieci Otwartych Szkół – placówek, które poprzez współpracę z lokalnymi partnerami i wspólną eksplorację tematów środowiskowych, społecznych, ekonomicznych ważnych dla odpowiedniego funkcjonowania przestrzeni miejskiej, staną się centrami wspierania rozwoju społeczności lokalnej.

Włączcie się w realizację działań wspierających zrównoważony rozwój Waszego miasta. Sprawdźcie, jak funkcjonuje miejski ekosystem i znajdźcie rozwiązanie na lokalne wyzwanie.

pulchra dzialania

 Zgłoście się do udziału. Czerpcie korzyści z włączenia się w europejski projekt PULCHRA.

  • Bezpłatny dostęp do nowatorskiej platformy edukacyjnej online z materiałami oraz aplikacjami edukacyjnymi - innowacyjne rozwiązania oparte o metody zdalnej obserwacji środowiska czy narzędzia nawigacji satelitarnej, prowadzące uczestników przez cały proces realizacji projektu edukacyjnego;
  • Pełne wsparcie eksperckie w trakcie trwania projektu – bezpośrednie spotkania warsztatowe z ekspertami projektu, odwiedzającymi szkoły i wspierającymi pracę zespołów projektowych;
  • Rozwijanie współpracy z europejskimi szkołami, realizującymi swoje projekty w innych krajach – wzmacnianie kompetencji językowych i personalnych uczestników, rozwój zawodowy nauczycieli;
  • Finansowe wsparcie kosztów związanych z realizacją młodzieżowych projektów badawczych, np. wyjazdy na spotkania z ekspertami, zakup sprzętu itp. Pula środków do podziału na szkoły to ok. 40.000 zł;
  • Certyfikaty udziału w dużym, międzynarodowych projekcie (dla szkoły, nauczycieli, młodzieży).

Sprawdźcie, czy ten projekt jest dla Was! Kryteria wyboru szkół

Do aplikowania o udział w projekcie zapraszamy szkoły, które spełniają określone kryteria (wymagane – obowiązkowe oraz dodatkowe, które wpłyną na ocenę aplikacji).

Kryteria obowiązkowe
1. Szkoła jest położona w mieście (miasto na prawach powiatu, gmina miejska lub miasto będące siedzibą gminy miejsko-wiejskiej);
2. W szkole uczy się młodzież w wieku 12–18 lat;
3. Szkoła prześle w terminie formularz zgłoszenia podpisany przez dyrekcję szkoły lub inną upoważnioną osobę (podpis może być elektroniczny).

Kryteria dodatkowe, nieobowiązkowe, ale mające wpływ na ocenę aplikacji
Szkoła:
1. posiada doświadczenie w realizacji krajowych lub międzynarodowych projektów
z obszaru edukacji ekologicznej;
2. była lub jest obecnie zaangażowana w projekty z obszaru edukacji matematyczno-przyrodniczej (lokalne, krajowe lub międzynarodowe);
3. jest wspierana przez lokalne władze (jest w dobrym kontakcie z lokalnymi władzami);
4. ma nawiązaną współpracę z organizacjami ze świata naukowego i eksperckiego (uniwersytety, ekologiczne organizacje pozarządowe);
5. posiada relacje z lokalną społecznością i innymi interesariuszami (np. młodzież realizuje wolontariackie działania na rzecz lokalnej społeczności);
6. deklaruje zaangażowanie w prace Szkolnego Zespołu Projektowego co najmniej
3 nauczycieli, uczących różnych przedmiotów.

Zgłoście swój udział w projekcie!

Pobierzcie i wypełnijcie formularz zgloszenia. Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2020 r.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Jeśli macie pytania, piszcie na Krajowy Punkt Kontaktowy:
Centrum UNEP/GRID-Warszawa, koordynator projektu PULCHRA w Polsce
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Partner projektu w Polsce
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

ProgramGLOBE
Dofinansowanie
Erasmus+
Partnerzy wspierający
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

V Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy w Warszawie