Scenariusz zajęć „Czy rośliny się rumienią?” wprowadza uczniów w świat roślin. Dzięki materiałom i eksperymentom uczniowie odkrywają w jaki sposób woda krąży w roślinach i jak są im dostarczane ssubstancje odżywcze. Materiały poruszają również kwestie zdrowia zależności substacji absorbowanych przez rośliny ze zdrowiem człowieka. Materiały powstały w ramach europejskiego programu MASS.

Celem scenariusza zajęć „Ciek czy ściek?” jest zrozumienie wskaźników związanych z zanieczyszczeniem wód na Ziemi – fizycznych, biologicznych i chemicznych. Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z problemami związanymi z jakością wód, a także przeprowadzają pomiary na cieku wodnym w pobliżu szkoły. Materiały powstały w ramach europejskiego programu MASS.

Trudno spotkać nastolatka, który nie słyszał o grze Minecraft. Bijąca rekordy popularności gra pozwala na budowanie wirtualnego świata i jest doskonałym narzędziem wspomagającym naukę programowania dla najmłodszych. A gdyby tak przenieść się w grze do swojego miasta i go zaprojektować? Taką możliwość daje Ecocraft!

Mapa może opowiedzieć nam konkretną historię. Efekt jest zdecydowanie lepszy, jeśli połączymy dane przestrzenne z tekstem i multimediami. Takie połączenie to Story Maps (mapy narracyjne). 

W celu wzbogacenia zajęć o tematyce wodnej, odwiedzcie dwie map narracyjnych z Word Environment Situation Room - globalnej platformy środowiskowej UN Environment.

Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej oraz zachowanie w dobrym stanie naturalnych i półnaturalnych ekosystemów. Jak tego dokonać na obszarach, gdzie troska o produkcję żywności, wydaje się stać w sprzeczności z ochroną przyrody i walorów krajobrazowych? Jednym z rozwiązań jest kształtowanie zielonej infrastruktury. Zidentyfikujcie ją z aplikacją "Mapuj zieloną infrastrukturę!".

Partner projektu w Polsce
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

ProgramGLOBE
Dofinansowanie
Erasmus+
Partnerzy wspierający
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

V Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy w Warszawie