Raport Międzyrządowego Zespołu do spraw Klimatu (IPCC) wskazuje, że powinniśmy mierzyć w ograniczenie wzrostu globalnej temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu do stanu sprzed rewolucji przemysłowej. Zdaniem ekspertów klimatycznych postawienie sobie takiego celu może zredukować negatywne skutki środowiskowe, społeczne i gospodarcze w porównaniu z "celowaniem" we wzrost rzędu 2 st. C.

W  publikacji znalazło się 20 dobrych praktyk polskich gmin, wybranych spośród miast nagrodzonych w minionych edycjach konkursu Eco-Miasto. Publikacja to inspiracja do szukania rozwiązań do budowania zdrowych, zrównoważonych miast.

Działania miast pogrupowane są w 5 rozdziałów, prezentujących najciekawsze dokonania w zakresie: zieleni miejskiej i jakości powietrza, efektywności energetycznej, gospodarki wodnej, zrównoważonej mobilności i gospodarki odpadami.

Pobierz "Eco-Miasto. Przewodnik dobrych praktyk" 

Przykłady z australijskich metropolii pokazują, że uprawianie ziemi w mieście może przynieść nie tylko korzyści ekologiczne, ale również społeczne. Inicjatywa Green World Revolution z Perth jest tego najlepszym przykładem - uprawia 400 metrów kwadratowych ziemi, dostarcza za pomocą rowerów swoje produkty do 35 okolicznych restauracji oraz zatrudnia szóstkę osób, pozostających do tej pory na długotrwałym bezrobociu.

Partner projektu w Polsce
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

ProgramGLOBE
Dofinansowanie
Erasmus+
Partnerzy wspierający
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

V Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy w Warszawie