Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej oraz zachowanie w dobrym stanie naturalnych i półnaturalnych ekosystemów. Jak tego dokonać na obszarach, gdzie troska o produkcję żywności, wydaje się stać w sprzeczności z ochroną przyrody i walorów krajobrazowych? Jednym z rozwiązań jest kształtowanie zielonej infrastruktury. Zidentyfikujcie ją z aplikacją "Mapuj zieloną infrastrukturę!".

Zielona infrastruktura to stosunkowo nowy termin, który przez Komisję Europejską definiowany jest jako „strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych i półnaturalnych, zaprojektowana i zarządzana w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych”. Jej elementy występują także w miastach i warto odkryć, które znajdują się w Waszym!

W jaki sposób możecie zinwentaryzować zieloną infrastrukturę? Wybierzcie się w teren z aplikacją "Mapuj zieloną infrastrukturę". Jest to aplikacja mobilna, służąca do terenowej inwentaryzacji i mapowania elementów zielonej infrastruktury przy pomocy urządzeń mobilnych (smartfony, tablety) z systemem Android. Aplikacja jest dostępna na Google Play.

 

Partner projektu w Polsce
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

ProgramGLOBE
Dofinansowanie
Erasmus+
Partnerzy wspierający
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

V Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy w Warszawie