Raport Międzyrządowego Zespołu do spraw Klimatu (IPCC) wskazuje, że powinniśmy mierzyć w ograniczenie wzrostu globalnej temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu do stanu sprzed rewolucji przemysłowej. Zdaniem ekspertów klimatycznych postawienie sobie takiego celu może zredukować negatywne skutki środowiskowe, społeczne i gospodarcze w porównaniu z "celowaniem" we wzrost rzędu 2 st. C.

Niestety, wedle ich szacunków dotychczasowe globalne zobowiązania, dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, mogą ograniczyć skalę globalnego ocieplenia do 3 stopni Celsjusza - a więc znacznie powyżej progu, uznawany za dający szansę na uniknięcie wymknięcia się zmian klimatu spod kontroli.

By cel 1,5 stopnia był realny emisje dwutlenku węgla muszą w roku 2030 być niższe o 45% w stosunku do roku 2050, a do roku 2050 bilans emisji musi wyjść "na zero" - w tej sytuacji jakiekolwiek emisje będą musiały być zrekompensowane np. pochłanianiem CO2 przez nowe lasy.

Udział odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii elektrycznej będzie musiał z kolei wzrosnąć z dzisiejszych 25% do przedziału 70-85% do roku 2050. Niezbędne będzie również znaczące zwiększenie efektywności energetycznej, a systemowe zmiany będą powiązane ze zmianą naszych wzorców produkcji i konsumpcji.

Dzięki takim działaniom zmniejszyć się ma np. ilość okresów letnich bez pokrywy lodowej w Arktyce, ilość osób zagrożonych brakiem dostępu do wody pitnej czy narażonych na przedłużające się fale upałów. Istnieje również szansa na to, że ocaleje choć część raf koralowych na naszej planecie - w scenariuszu wzrostu globalnej temperatury o 2 stopnie Celsjusza do roku 2100 mają one tym czasem praktycznie w całości obumrzeć.

Choć spora część wysiłku na rzecz uratowania planety leżeć będzie w gestii państw oraz aktorów takich jak międzynarodowy biznes, to działania dla klimatu podejmowane realizować można również na poziomie lokalnym.

Należeć do nich może między innymi:

  • Tworzenie nowych terenów zielonych na obszarach miejskich i dbałość o te już istniejące - na przykład mokradła.
  • Inwestowanie w poprawę efektywności energetycznej budynków oraz odnawialne źródła energii.
  • Promowanie ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu publicznego - w tym inwestowanie w nowy, bardziej efektywny tabor.

Pobierz raport Międzyrządowego Zespołu do spraw Klimatu (IPCC)

Opracowanie na bazie materiału BBC News

 

Partner projektu w Polsce
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

ProgramGLOBE
Dofinansowanie
Erasmus+
Partnerzy wspierający
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

V Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy w Warszawie