W zakładce "Dla nauczycieli/edukatorów" opublikowaliśmy pierwsze zestawy materiałów edukacyjnych, gotowe do wykorzystania na zajęciach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Błękitne miasto, Życie w cieniu, Głęboki oddech miasta - tematyka każdego modułu odnosi się do kluczowych dla miast wyzwań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Moduły pokazują, jak wybrane zagadnienia z programu nauczania można przekazywać w odniesieniu do lokalnego środowiska miejskiego.

Dzięki materiałom młodzież odkrywa, w jaki sposób treści przekazywane w szkole podczas zajęć z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych wiążą się z ich życiem codziennym oraz jak nauka może nam pomagać w budowaniu lepszej przyszłości naszych miast.

Wszystkie moduły oparte są o metodologię IBSE (nauczanie przez odkrywanie), zawierają komponent zajęć terenowych i bezpośredniej pracy młodzieży w przestrzeni miejskiej (obserwacje, badania) oraz stawiają na kreatywne podejście do poszukiwania rozwiązań dla lokalnych wyzwań.

Zapraszamy do korzystania!

Partner projektu w Polsce
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

ProgramGLOBE
Dofinansowanie
Erasmus+
Partnerzy wspierający
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

V Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy w Warszawie