Zlokalizowany w dolinie Wisły Tarnobrzeg często zmaga się z problemem niskiej jakości powietrza. Badaniami tego zjawiska zajęli się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 pod opieką Jolanty Tworek.

W trakcie wiosennego semestru uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 włączyli się w badanie jakości powietrza w swoim mieście. Przez kilka tygodni obserwowali rozwieszone w wybranych punktach miastach próbki, a następnie podsumowali wyniki swoich obserwacji. Dzięki temu powstała mapa najczystszych i najbardziej zanieczyszczonych miejsc w centrum Tarnobrzega. Młodzież zastanawiała się także, skąd biorą się zanieszczyczenia oraz jak można zapobiegać złej jakości powietrza w mieście. W efekcie projektu powstała petycja, którą uczniowie skierowali na ręcę burmistrza.

Partner projektu w Polsce
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

ProgramGLOBE
Dofinansowanie
Erasmus+
Partnerzy wspierający
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

V Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy w Warszawie