W dniach 28 maja – 1 czerwca 2018 r. w malowniczej Panagyurishte w Bułgarii odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu.

Na początku spotkania omówiliśmy raporty z pierwszego etapu projektu przygotowane przez wszystkie kraje, zasady monitorowania poszczególnych zadań oraz przyjętą strukturę nauczania. Następnie w formie warsztatowej podjęliśmy próbę identyfikacji wyzwań działania w środowisku miejskim z których udało nam się zaproponować kilka tematów do modułów szkoleniowych. Kolejnym etapem spotkania było omówienie pracy nad kompetencjami, jakie chcemy uzyskać przy pracy z uczniami w projekcie. Na zakończenie skupiliśmy się na ustaleniu dalszego planu pracy nad modułami szkoleniowymi oraz harmonogram na najbliższe miesiące.

 

Partner projektu w Polsce
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

ProgramGLOBE
Dofinansowanie
Erasmus+
Partnerzy wspierający
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

V Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy w Warszawie