W dniach 11–15 grudnia br. w Warszawie odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu.

Spotkanie było okazją do poznania wszystkich partnerów realizujących projekt, przedstawienia oczekiwań i wypracowania wspólnej wizji dalszych działań. Na spotkaniu rozmawialiśmy o naszych ambicjach dotyczących formuły projektu. Poruszane zagadnienia dotyczyły również szans, możliwości i zagrożeń, jakie mogą pojawić się na poszczególnych etapach realizacji projektu. Podjęliśmy także próbę scharakteryzowania jak powinien wyglądać udany projekt, który będzie użyteczny dla nauczycieli, interesujący dla uczniów oraz inspirujący biznes i ośrodki naukowe do zaangażowania się zaproponowane przez nas działania. Etapem końcowym spotkania było ustalenie dalszego harmonogramu działań oraz dyskusja na temat technicznych uwarunkowań ich realizacji.

PC120113   PC120120   PC130131

PC130136   PC130156

Partner projektu w Polsce
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

ProgramGLOBE
Dofinansowanie
Erasmus+
Partnerzy wspierający
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

V Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy w Warszawie